ورود کاربر

خلاصه آمار سایت

خانه

مشخصات ماشین حساب بیلان ماهانه

اعجاز دقت و سهولت در محاسبه هزینه ها!
این ابزار برای محاسبه بیلان ماهانه آپارتمان و تقسیم بندی بندی هزینه ها ایجاد گردیده است.
امکانات:
1- انواع روش های تقسیم بندی هزینه قابل تعریف توسط مدیر آپارتمان
2- امکان درج شارژ ماهیانه در گزارش
3- امکان محاسبه مانده واحد برمبنای دریافتی ماه، مانده قبلی و جمع هزینه های جاری
4- تقسیم بندی هر هزینه بر مبنای دلخواه مدیر: مثلا گاز بر مبنای متراژ یا تعداد رادیاتور یا بخاری یا نفر، آب بر مبنای واحد یا نفر و ........
5- امکان تقسیم هزینه بر مبنای زمان حضور افراد
6- فرمت آماده پرینت در قطع کاغذ A4
7- یک بار ثبت اطلاعات آپارتمان ها (نام خانوادگی / متراژ/ نفرات/......) ثبت و ذخیره می شود و در دفعات بعد در فرم محاسبات این مشخصات به طور خودکار تاثیر داده می شود.
8- قابلیت استفاده تا 100 واحد
9- در فرمت Microsoft Excel
همچنین  برای انتقال محاسبات از هر ماه به ماه بعدی، می توانید پس از دریافت فایل آن را به تعداد 12 ماه سال کپی و برمبنای ماه نامگذاری نموده و سپس با انتقال مبالغ ستون "مانده فعلی" ماه جاری (مثلا آبان) در ستون "موجودی از قبل" فایل ماه بعد (مثلا آذر)، در کل سال بیلان دقیق آپارتمان را درج و محاسبه نمایید.
ویژگی ها:
1- کاربری بسیار آسان
2- دقت در محاسبات
3- جامعیت در نیازهای محاسباتی یک مدیر در بیلان ماهانه
4- فرمتی زیبا و شکیل
5- شفافیت در نمای گزارش
نمونه تکمیل شده برای 5 واحد
 
نمونه گزارش تهیه شده برای بیلان یک ماه 5 واحد